Isikuandmete kaitse tingimused

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Käesolevad isikuandmete kaitse tingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta Mahetark OÜ (edaspidi Mahetark) endiste, praeguste ja tulevaste Klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad Kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Mahetarga tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, hind, kliendi andmed, kohaletoimetamis andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning vajadusel klienditoe osutamiseks. Isikuandmeid nagu kliendi nimi, e-post ja telefoni nr, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

TURVALISUS

Mahetark rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Mahetark on isikuandmete vastutav töötleja. Mahetark edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Juhul kui Klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas Isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume Kliendil võimalusel Mahetarka sellest koheselt teavitada. Mahetark ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Kliendi eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui müügitingimustes on sätestatud selline õigus.

KEHTIVUS JA MUUDATUSED

Isikuandmete kaitse tingimused on Kliendile kättesaadavad Mahetarga kodulehel. Mahetargal on õigus isikuandmete kaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest Mahetarga kodulehe kaudu ja/või e-posti teel.

KONTAKTANDMED

Küsimustega mis on seotud käesoleva Isikuandmete kaitse tingimustega, palume võtta ühendust e-posti aadressil mahetarkou@gmail.com. Viimane Isikuandmete kaitse tingimuste uuendus on tehtud 15.03.2019